OBVESTILA

POLETNI ODPIRALNI ČAS (od 20. 6. do 30. 9. 2016):

PONEDELJEK - PETEK: od 7:30 do 14:30.

Telefon (izposoja): 02 220 7562 ali 02 229 4409; e-pošta: ktfmb@um.si

VPIS ŠTUDENTOV UM V KNJIŽNICO TEHNIŠKIH FAKULTET

Za vpis je potrebno predložiti:

  • osebni dokument,
  • študentsko izkaznico.

Ob vpisu vam dodelimo člansko številko za knjižnico in v bazi članov knjižnice registriramo vašo študentsko izkaznico. Zato je študentska izkaznica hkrati tudi izkaznica za knjižnico. Veljavna je za tekoče študijsko (2016/2017), v celotnem Knjižničnem sistemu Univerze v Mariboru ter omogoča uporabo vseh  fakultetnih knjižnic UM in Univerzitetne knjižnice Maribor – UKM. Plačilo letne članarine za študente Univerze v Mariboru je vključeno v plačilo vpisnine za študij. Študenti brez statusa plačajo članarino ob vpisu v knjižnico ali podaljšanju članstva. Višina članarine je določena v Ceniku storitev UM.

Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v UKM.

Potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih

Potrdilo Knjižnice tehniških fakultet o poravnanih obveznostih do knjižnice je potrebno pridobiti:

  • ob diplomiranju oz. zaključku študija,
  • ob izpisu s fakultete,
  • ob prekinitvi delovnega razmerja oz. upokojitvi.

Poravnane obveznosti pomeni: vrnjeno knjižnično gradivo in plačani stroški opominov. Potrdilo dobite v knjižnici - v izposoji, ob predložitvi osebnega dokumenta. Potrdilo potrebujete tudi, če niste bili včlanjeni v knjižnico.

Izbor odpisanih knjig

Na mizi ob vhodu v knjižnico so na voljo odpisane, iz knjižnice izločene, knjige. Vabljeni, morda najdete zase kaj uporabnega, zanimivega, dragocenega ...

UPORABNE POVEZAVE

NOVO V KNJIŽNICI

Strojni elementi

1. DEL

univerzitetni učbenik

Zoran Ren, Srečko Glodež

Fakulteta za strojništvo, 2016 . - 6. natis

978-961-248-292-3

COBISS.SI-ID 86077953

Računalniška omrežja

compiled from Computer networking, sixth edition / James F. Kurose and Keith W. Ross, edited and chapters by Zoran Bosnić and Mojca Ciglarič . - Pearson, 2015

978-1-78447-872-8

COBISS.SI-ID 1536258755