OBVESTILA

POLETNI ODPIRALNI ČAS / SUMMER OPENING HOURS (velja od / from: 20. 6. 2022)

PONEDELJEK - PETEK: 7:30 - 14:30

MONDAY - FRIDAY: 7:30 - 14:30

Tel.: 02 220 7562 in 02 2294 409

E-mail: ktfmb@um.si

Potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih

Potrdilo Knjižnice tehniških fakultet o poravnanih obveznostih do knjižnice je potrebno pridobiti: ob diplomiranju oz. zaključku študija ali ob izpisu s fakultete. Poravnane obveznosti pomeni: vrnjeno knjižnično gradivo in plačani stroški opominov idr. Potrdilo potrebujete tudi, če niste bili včlanjeni v knjižnico. Potrdilo lahko prevzamete osebno v knjižnici ali pridobite po e-pošti. Zahtevek pošljite na: ktfmb@um.si, obvezno navedite IME, PRIIMEK in FAKULTETO. 

Vpis študentov v knjižnico - Spletni vpis

Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v Univerzitetni knjižnici Maribor - UKM, ob predložitvi študentske izkaznice ali osebne izkaznice. Z enkratnim vpisom postanete član vseh knjižnic Univerze v Mariboru, študentska izkaznica pa s tem postane tudi knjižnična izkaznica. 

Priporočamo SPLETNI VPIS. Možnost spletnega vpisa je omogočena študentom Univerze v Mariboru (študenti z veljavnim statusom!) tj. Vpis z uporabo študentske identitete, ki ga opravite na COBISS+  

POMEMBNO:

  • ob vpisu v knjižnico dobite člansko številko za knjižnico, ki si jo zabeležite! To je vaše (novo) uporabniško ime za knjižnico!
  • nastavite si tudi geslo za servis COBISS Moja knjižnica (ki velja tudi za oddaljeni dostop do e-virov)!

E-viri UM in oddaljeni dostop

Storitev oddaljenega dostopa do elektronskih virov UM je omogočena vpisanim študentom UM in zaposlenim na UM. Pogoj za dostop je, da so včlanjeni v fakultetno knjižnico oz. UKM. 

  • E-viri A-Ž (izberete zbirko ali bazo npr. ScienceDirect, IEEEXplore, … in odpre se prijavno okno)
  • Univerzitetni iskalnik UM:NIK (klik zgoraj na Moj profil -> Prijava -> Moja knjižnica -> Libroam prijava) 

Prijava v oddaljeni dostop  je uporabniškim imenom in geslom za Moj profil COBISS. Uporabniško ime je članska številka knjižnice, vpisana v obliki libroam e-maila: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn članska številka knjižnice, npr. ukm.0123456@libroam.si

HITRE POVEZAVE

NOVO V KNJIŽNICI

Uvod v analizno kemijo

Boris Pihlar, Helena Prosen

učbenik

Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021

COBISS.SI-ID - 73556483

Analizna kemija

matematične in statistične obravnave, naloge in vprašanja

Nataša Gros

Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021

COBISS.SI-ID - 55477507

Zbirka nalog iz analizne kemije

Anja Kristl, Jernej Markelj, Gregor Marolt

za študente kemijskega inženirstva in kemijske tehnologije

Ljubljana, FKKT, 2021

COBISS.SI-ID - 304443904