Elektronski viri

ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI UNIVERZE V MARIBORU (e-viri UM) obsegajo zbirke znanstvenih in strokovnih e-revij in e-knjig, bibliografske podatkovne zbirke in specializirane informacijske servise. Nabavo naročniških e-virov UM koordinira Univerzitetna knjižnica Maribor, nakup pa sofinancirajo vse fakultete/članice UM, UKM in ARRS. Univerza v Mariboru je preko Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani vključena v vse slovenske konzorcije za dostop do mednarodne znanstvene literature Konzorciji CTK.

Elektronske vire UM lahko v prostorih knjižnice uporabljajo vsi člani in uporabniki knjižnice. Študentom in profesorjem oz. zaposlenim na UM je omogočen dostop z vseh računalnikov znotraj registriranega IP območja UM brez posebne registracije (knjižnice, računalniške učilnice, kabineti). Uporaba elektronskih virov UM je urejena z licencami in je dovoljena za študijske in znanstveno-raziskovalne namene.

ODDALJENI DOSTOP do elektronskih virov UM je omogočen zaposlenim na UM in vpisanim študentom UM (študenti s statusom). Pogoj za dostop je, da so včlanjeni v knjižnico.

ELEKTRONSKI VIRI A-Ž

KAKO NAJDEM PDF?