Digitalna knjižnica UM (DKUM)

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru.

V njej so zbrana polna besedila zaključnih del fakultet Univerze v Mariboru (diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije). Zaključna dela tehniških fakultet so dostopna v glavnem od leta 2009 dalje, dela FERI pa že od leta 2008 (diplome delno tudi starejše). Dela so prosto dostopna, razen tistih, ki zaradi upravičenih razlogov ne smejo biti javno dostopna, za določeno obdobje.

V DKUM so vključeni tudi novejši e-učbeniki oz. e-učna gradiva, izdana na tehniških fakultetah. Večina je prosto dostopnih, nekatera pa so dostopna le študentom TF.