Oddaljeni dostop do e-virov, Libroam prijava, VPN

Storitev oddaljenega dostopa do elektronskih virov UM je omogočena zaposlenim na UM in vpisanim študentom UM (študenti s statusom). Pogoj za dostop je, da so včlanjeni v fakultetno knjižnico* oz. UKM. Oddaljeni dostop ne deluje, če članstvo v knjižnici poteče (oz. ni podaljšano). Za zaposlene na UM je članstvo veljavno eno leto od dneva podaljšanja, za študente pa tekoče študijsko leto.

Prijava v ODDALJENI DOSTOP je z uporabniškim imenom in geslom za Moj profil COBISS. Uporabniško ime je članska številka knjižnice, vpisana v obliki libroam e-maila: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn članska številka knjižnice, npr. ukm.0123456@libroam.si

Po poteku seje v brskalniku moramo postopek prijave ponoviti. Za poenostavljen dostop brez potrebe po vnovični prijavi lahko uporabljamo brezplačne razširitve za brskalnike ali se povežemo z univerzitetnim navideznim zasebnim omrežjem VPN.

Člansko številko knjižnice (tj. uporabniško ime) in geslo dobite ob vpisu v knjižnico in velja tudi za prijavo v storitev COBISS+ Moj profil COBISS (za rezervacijo knjižničnega gradiva in podaljševanje roka izposoje).

Vpis v knjižnico, članska številka in geslo (vpis uredite osebno v knjižnici, podaljšanje članstva pa lahko po telefonu 220 7562 ali e-pošti: ktfmb@um.si)