Open Access (OA) - Odprti dostop

Odprti dostop (ang. Open Access) je način objavljanja znanstvenih rezultatov, kjer raziskovalec nudi brezplačen dostop do svojih publikacij. Vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih objav je bila pogojena z razvojem interneta in predvsem svetovnega spleta ter z vedno dražjim znanstvenim publiciranjem. Razmah odprtega dostopa so zelo spodbudile budimpeštanska deklaracija iz leta 2002 in kasnejše deklaracije ter določila financerjev raziskav in ustanov o obvezni odprti dostopnosti objav ter podatkov iz javno financiranih raziskav.

Odprti dostop na UM - ODPRIMO:UM

Univerza v Mariboru je zagotovila javno odprtodostopnost vseh zaključnih del univerze in vzpostavila Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM), kjer se zaključna dela in znanstveni dosežki raziskovalcev univerze lahko hranijo in objavljajo v odprtem dostopu. Senat UM je dne 26. 2. 2014 sprejel Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu do znanosti.

Preverjanje politike odprtega dostopa za posamezne revije oz. založnike:

Creative Commons licence - CC: https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl

Ugodnosti za raziskovalce UM za objave v Odprtem dostopu

Koalicija S za popolni in takojšnji odprti dostop objavila Navodila za izvedbo Načrta S

Ravnanje z raziskovalnimi podatki