Bibiliografske baze podatkov in baze citatov

Web of Science (WoS) – Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Servis Web of Science je dostopen profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki so vključene v konzorcij uporabnikov WoS. Več informacij o servisu na povezavi: http://home.izum.si/izum/ft_baze/wos.asp

SCOPUS Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. Scopus je dostopen profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki so vključene v slovenski konzorcij uporabnikov. Nosilec konzorcija je Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Več informacij o servisu na povezavi: http://home.izum.si/izum/ft_baze/scopus.asp

ProQuest Dissertations & Theses – preverjanje disertabilnosti. Baze podatkov servisa ProQuest lahko uporabljajo uporabniki institucij, ki so vključene v konzorcij uporabnikov ProQuest. Več informacij o servisu na povezavi: http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp

IEEE XploreIEEE/IET Electronic Library (IEL) - elektrotehnika, računalništvo, informatika, proizvodne tehnologije in sistemi - dostop do celotnih besedil vseh publikacij združenja IEEE (članki v revijah, konferenčni prispevki v zbornikih, standardi)

Faktor vpliva JCR COBISS+ - Faktor vpliva revij iz baze Journal Citation Reports

Faktor vpliva SNIP COBISS+ - Faktor vpliva revij iz Source Normaliz. Impact per Paper (SCOPUS)

Journal Citation Reports (JCR) – faktor vpliva - podatki o citiranosti revij

Ulrichsweb Global Serials Directory – katalog serijskih publikacij za preverjanje indeksiranosti revij v mednarodnih bazah podatkov