Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov knjižnic Univerze v Mariboru je bil sprejet na 6. redni seji Senata UM, dne 19. 12. 2023.