Alenka Tomše, revije, medknjižnična izposoja, tel. 02 229 4309

Tel.: 02 229 4309

E-mail: alenka.tomse@um.si

Pisarna: A-004

Delovno področje: naročanje in obdelava serijskih publikacij, medknjižnična izposoja, katalogizacija