Mojca Markovič, vodja knjižnice (nabava in obdelava knjižničnega gradiva idr.), tel. 02 220 7017

Tel.: 02 220 7017

E-mail: mojca.markovic@um.si

Pisarna: A-003

Delovno področje: organizacija dela knjižnice, nabava knjižničnega gradiva, katalogizacija, dodeljevanje UDK, poizvedbe v bazah