Zdenka Režonja, izposoja, medknjižnična izposoja, tel. 02 220 7562

Tel.: 02 220 7562

E-mail: zdenka.rezonja@um.si

Knjižnica: A-006 (izposoja in čitalnica)

Delovno področje: izposoja knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja, informacije uporabnikom knjižnice