Poslanstvo in vizija

Knjižnica tehniških fakultet s svojo dejavnostjo in informacijskimi viri nudi podporo študijski, pedagoški in znanstveno-raziskovalni dejavnosti študentov, profesorjev in raziskovalcev tehniških fakultet Univerze v Mariboru. S strokovnostjo, kakovostjo in prijaznostjo do uporabnikov tako po svojih močeh izpolnjuje poslanstvo matičnih fakultet: Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za strojništvo.

Knjižnica tehniških fakultet bo, v skladu s svojimi možnostmi in pristojnostmi, stremela k stalnemu izboljševanju knjižničnih storitev ter tako skrbela za učinkovit dostop do kvalitetnih knjižničnih gradiv in informacijskih virov, sledila novim tehnologijam in prilagajala svoje dejavnosti zahtevam uporabnikov.

(KTFMB, 16. 5. 2013)