Obvestila

VPIS ŠTUDENTOV UM V KNJIŽNICO TEHNIŠKIH FAKULTET

Datum objave: 29. september 2017 | Datum poteka: 31. oktober 2017 | Avtor: mojca

Obvestilo je poteklo!

Za vpis je potrebno predložiti:

  • osebni dokument,
  • študentsko izkaznico.

Ob vpisu vam dodelimo člansko številko za knjižnico in v bazi članov knjižnice registriramo vašo študentsko izkaznico. Zato je študentska izkaznica hkrati tudi izkaznica za knjižnico. Veljavna je za tekoče študijsko leto (2017/2018), v celotnem Knjižničnem sistemu Univerze v Mariboru ter omogoča uporabo vseh fakultetnih knjižnic UM in Univerzitetne knjižnice Maribor – UKM. Plačilo letne članarine za študente Univerze v Mariboru je vključeno v plačilo vpisnine za študij. Študenti brez statusa plačajo članarino ob vpisu v knjižnico ali podaljšanju članstva. Višina članarine je določena v Ceniku storitev UM.

Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v UKM.