Storitve

Knjižnične storitve so primarno namenjene študentom in zaposlenim na tehniških fakultetah UM (FERI, FG, FKKT, FS):

  • študenti TF: izposoja gradiva na dom in v čitalnico, oddaljeni dostop do e-virov, informacije in pomoč pri uporabi knjižničnih virov, poizvedbe v bazah podatkov, dodeljevanje UDK, vodenje bibliografije (delno),
  • zaposleni TF: izposoja gradiva, medknjižnična izposoja, vodenje bibliografije raziskovacev, oddaljeni dostop do e-virov, informacije in pomoč pri uporabi knjižničnih virov, poizvedbe v bazah podatkov, nabava knjig po naročilu,
  • drugi uporabniki: uporaba knjižničnega gradiva in dostop do e-virov UM v prostorih knjižnice/čitalnice, izposoja za člane knjižnice, informacije in pomoč pri uporabi knjižničnih virov.