Bibliografija raziskovalcev

V Knjižnici tehniških fakultet vodimo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS za zaposlene na tehniških fakultetah:

Avtorji (profesorji, raziskovalci idr.) so dolžni bibliografske enote sami predložiti knjižnici v obdelavo. Predložiti je potrebno primarne oz. originalne dokumente (ki jih po obdelavi vrnemo) oz. posredovati ustrezne e-vire. Vnos s fotokopij in drugih neustreznih dokumentov in virov se ne izvaja.

Za razvrščanje bibliografskih enot se uporablja veljavna Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji.

Pri vodenju bibliografije se upoštevajo Bibliografska merila znanstvene uspešnosti ARRS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti tj. navodila Osrednjih specializiranih informacijskih centrov - OSIC.

Izpis bibliografije:

Knjižnica za lastni arhiv hrani fotokopijo vsakega obdelanega dokumenta v avtorjevi mapi. Arhivirani dokumenti so last knjižnice in niso namenjeni izposoji. Vpogled v mapo je dovoljen avtorju, vodstvu fakultete in poročevalcem habilitacijskega postopka, v prisotnosti bibliotekarke, ki je odgovorna za bibliografijo. Bibliografskih arhivskih map ni dovoljeno odnašati iz knjižnice. Fotokopiranje posameznih dokumentov iz arhiva je omogočeno v knjižnici, fotokopiranje večjega dela ali celotne vsebine mape pa se uredi v fotokopirnici tehniških fakultet na stroške avtorja oz. naročnika.