Bibliografija za študente FERI, FGPA, FKKT, FS

Za študente tehniških fakultet UM (FERI, FGPA, FKKT, FS) opravlja vpis osebne bibliografije Knjižnica tehniških fakultet. V COBISS se vpisujejo samo strokovna in znanstvena avtorska dela, objavljena v času njihovega študija na tehniških fakultetah oz. povezana z njihovim študijem na TF (pri katerih so avtorji kot afiliacijo navedli Univerzo v Mariboru oz. eno od tehniških fakultet). Storitev je brezplačna. Študenti so dolžni knjižnico sami opozoriti na lastne objave za vnos v COBISS in posredovati ustrezne dokumente oz. povezave na e-vire. Kontakti za informacije in posredovanje dokumentov:

Za kategorizacijo in točkovanje objav se upoštevajo habilitacijska merila Univerze v Mariboru

Evidentiranje drugih del (za študente) in vpis osebne bibliografije za zunanje uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Storitev je plačljiva in se obračuna po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev UM .