Preverjanje kakovosti objav, založb, faktorji vpliva, preverjanje podobnosti vsebin

Kakovost revij (faktor vpliva (JCR, SNIP), uvrstitev znotraj četrtin, kategorije, vključenost v mednarodne baze podatkov) lahko preverite na povezavah:

Faktor vpliva JCR COBISS+ - Faktor vpliva revij iz Journal Citation Reports

Faktor vpliva SNIP COBISS+ - Faktor vpliva revij iz Source Normaliz. Impact per Paper (SCOPUS)

Dokumenti, baze in seznami SICRIS (baze, revije, založbe)

Habilitacije UM

iThenticate - preverjanje podobnosti vsebin člankov v tujem jeziku pred objavo v znanstveni reviji - zahtevek pošljite na e-naslov knjižnice: ktfmb@um.si

DOAJ - odprto dostopne revije - seznam preverjenih, kvalitetnih revij in založnikov

SHERPA/RoMEO - preverjanje politike odprtega dostopa za posamezne revije

Open editors - baza urednikov, revij in založnikov - orodje za preverjanje plagiatorskih revij

Think. Check. Submit - orodje za pomoč pri prepoznavanju/presoji zaupanja vrednih revij ali založnikov

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

Plenilske / lažne revije oz. založniki: