Dodeljevanje UDK

UDK - univerzalna decimalna klasifikacija je knjižnični klasifikacijski sistem, ki se uporablja za razvrščanje vsebine knjižničnega gradiva. Z njim opredeljujemo vsebino oz. strokovno področje diplomskih del, magisterijev in doktorskih disertacij. UDK klasifikacija se dodeli končni nalogi, ne dispoziciji. Projektnim nalogam (projekt, diplomski izpit ipd.) se ne dodeljuje UDK.

UDK pridobite v Knjižnici tehniških fakultet preko e-pošte: ktfmb@um.si.

Posredovati je potrebno naslednje podatke o zaključnem delu:

  • naslov dela,
  • ključne besede,
  • kratek povzetek,
  • kazalo vsebine,
  • ime mentorja,
  • navedbo fakultete,
  • Sklep o zaključnem delu (ki ga izda referat).

Kontakt: ktfmb@um.si (tel. 02 220 7562, 02 220 7016)

Pošljite kar začetne strani naloge (ne dispozicije!). Na zahtevke, prejete v delovnem času, vam bomo odgovorili isti dan.