Iskanje knjižničnega gradiva

V knjižnici je gradivo prosto dostopno in postavljeno po strokovnih področjih Univerzalne decimalne klasifikacije - UDK. Za iskanje gradiva v COBISS+ so na voljo 4 osebni računalniki. Uporabniki si lahko gradivo na polici poiščejo sami ali prosijo za pomoč knjižničarko.

V pomoč pri iskanju:

Gradivo ima oznako oz. signaturo, ki vsebuje sledeče podatke: postavitev oz. lokacijo, UDK številko, PRIIMEK I. avtorja, Naslov. Desno od signature je izpisan status izvoda: prosto – na dom; prosto - za čitalnico; izposojeno - na dom, rok vrnitve ….

Če je gradivo prosto, si je potrebno zapomniti oz. izpisati signaturo tj. mesto oz. polico, kjer gradivo v knjižnici stoji. Gradivo se nahaja na polici, na katero kaže UDK številka, znotraj police se išče po abecedi.

Če je gradivo izposojeno in želite urediti rezervacijo, knjižničarki posredujete podatke o gradivu, najbolje pa kar številko COBISS-ID, ki je identifikacijska številka tega gradiva.