Izposoja gradiva na dom

Knjižnično gradivo lahko v čitalnici uporabljajo vsi uporabniki, na dom pa si lahko gradivo izposodijo le člani knjižnice ob predložitvi izkaznice za knjižnico oz. veljavne študentske izkaznice (ali drugega osebnega dokumenta).

Člani si lahko na dom hkrati izposodijo 10 enot knjižničnega gradiva. Izjeme so mogoče po dogovoru, v primeru priprave diplomske, magistrske, seminarske naloge, doktorske disertacije ipd. …

Izposojenega knjižničnega gradiva ni dovoljeno posojati drugim osebam, četudi so vpisane v knjižnico (glej Knjižnični red).

Rok izposoje:

  • 1 mesec (knjige, učbeniki) - z možnostjo petkratnega podaljšanja roka izposoje;
  • 7 - 14 dni (priročniki in zelo iskano gradivo).