Izposoja v čitalnico

Čitalniško gradivo:

  • čitalniški učbeniki in monografije (po en izvod najnovejše izdaje),
  • priročniki, slovarji, enciklopedije,
  • diplomske, magistrske in specialistične naloge, doktorske disertacije in raziskovalne naloge,
  • časopisi in revije.

Čitalniško gradivo je dovoljeno odnesti iz knjižnice za potrebe fotokopiranja. Pri fotokopiranju je potrebno ravnati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/95).