Podaljšanje roka izposoje in rezervacija gradiva

Podaljšanje roka izposoje

Po izteku roka izposoje lahko člani rok izposoje podaljšajo. To je mogoče le, če medtem knjige ni rezerviral drug član. Rok izposoje je mogoče podaljšati največ petkrat.

Rezervacija

Člani lahko rezervirajo prosto in/ali (trenutno) izposojeno gradivo. Rezervirano oz. naročeno prosto gradivo je potrebno prevzeti v 3 delovnih dneh, po prejemu obvestila knjižnice. Rezervirano ne prosto gradivo (tj. v času rezervacije izposojeno pri drugem uporabniku) pa čaka na člana 5 delovnih dni po prispetju gradiva v knjižnico oz. poslanem obvestilu o izpolnjeni rezervaciji. Opozorilo: ob rezervaciji gradiva, ki ima "nedoločen čas vrnitve" kontaktirajte izposojo.

Podaljšanje in rezervacija se uredi:

*Spletna storitev COBISS+ "Moj COBISS" članu omogoča pregled lastne izposoje gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacijo prostega in/ali izposojenega gradiva in prejemanje obvestil knjižnice, pa tudi posredovanje zahtevkov za medknjižnično izposojo.

Prijava: COBISS+ -> Moj COBISS -> Prijava -> Moja knjižnica - s člansko številko za knjižnico tj. Štev. izkaznice: in Geslom:. Geslo članu običajno dodelimo ob včlanitvi v knjižnico. Lahko pa to uredi tudi kasneje. Geslo velja za vse knjižnice Knjižničnega sistema Univerze v Mariboru (fakultetne knjižnice in UKM).