Nabava knjižničnega gradiva

Knjižnica tehniških fakultet pridobiva knjižnično gradivo na več načinov:

Nakup strokovne in znanstvene literature (tiskane in e-knjige, serijske pubilikacije, neknjižno gradivo) poteka preko skupnega javnega naročila Univerze v Mariboru, z dne 12. 11. 2020, pod št. objave JN007073/2020-B01 in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument 2020/S 222-543222 *. Po naročilu profesorjev/raziskovalcev, tj. zaposlenih na tehniških fakultetah, pridobivamo ponudbe in naročamo tuje in slovenske znanstvene in strokovne knjige in serijske publikacije. Sledimo založniški produkciji sorodnih fakultet v Sloveniji in nabavljamo njihove učbenike. Prav tako pri nabavi upoštevamo predloge študentov.

Zahtevke/predloge z natančnimi podatki o knjigah je potrebno posredovati vodji knjižnice po e-pošti na naslov: mojca.markovic@um.si.

Nakup standardov in fotokopij člankov oz. e-člankov (pdf) se izvaja v okviru Medknjižnične izposoje.

E-vire in tuje konzorcijske revije nabavljamo koordinirano z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM) in smo vključeni v vse delujoče slovenske konzorcije mednarodne znanstvene literature (ScienceDirect, IEEE Xplore, SpringerLink, Wiley Interscience, SAGE, Taylor & Francis Online,…).

Obvezni izvod publikacij Univerze v Mariboru - V skladu s Pravilnikom o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru zbiramo obvezne izvode publikacij tehniških fakultet (FERI, FGPA, FKKT, FS), in sicer po en izvod tiskanih doktorskih disertacij tehniških fakultet; raziskovalnih nalog oz. zaključnih poročil projektov, financiranih iz javnih sredstev; pet (5) izvodov tiskanih učbenikov oz. študijskega gradiva TF; po en izvod tiskanih zbornikov konferenc v organizaciji TF in drugih publikacij TF. Od novembra 2021 je na študijskih programih tehniških fakultet 1. in 2. stopnje ukinjeno oddajanje tiskanih izvodov zaključnih del, zato se zaključna dela 1. in 2. st. hranijo le še v e-obliki v Digitalni knjižnici UM.

Dar - v knjižnično zbirko vključujemo podarjene izvode publikacij, ki ustrezajo strokovnim področjem tehniških fakultet in jih knjižnici ponudijo/podarijo posamezniki ali založbe.