Poizvedbe v bazah podatkov

Za poizvedbe v specializiranih bazah podatkov ali za pomoč pri iskanju po e-virih UM se obrnite na vodjo knjižnice (mojca.markovic@um.si, tel.: 02 220 7017).