Vpis v knjižnico, članska številka in geslo

Za vpis oz. včlanitev v knjižnico je potrebno predložiti študentsko izkaznico ali osebni dokument.

Dodelimo vam člansko številko za knjižnico. Ob vpisu podpišete vpisno izjavo in plačate letno članarino. Študenti UM plačajo prispevek za knjižnice že ob vpisu na fakulteto. Zaposleni na UM, osebe mlajše od 18 let in brezposelne osebe (ob predložitvi potrdila Zavoda za zaposlovanje) so oproščeni plačila letne članarine.

Po e-pošti vam pošljemo sporočilo "Moja knjižnica – nastavitev gesla", v katerem bo navedena vaša članska številka in povezava za nastavitev gesla za uporabo storitve COBISS+ "Moj profil". Geslo si nastavite sami (Vnos novega gesla)!

Več informacij o veljavnosti članstva in plačilu članarine gl. Študenti UM ali Drugi uporabniki.