Drugi uporabniki

Zaposleni, nezaposleni, študenti drugih zavodov, študenti UM brez statusa, dijaki, upokojenci idr.

Za vpis je potrebno predložiti osebni dokument, plačati letno članarino in podpisati vpisno izjavo.

Ob vpisu/včlanitvi vam dodelimo člansko številko za knjižnico (in v UKM uredimo knjižnično izkaznico (proti plačilu 5 EUR)), ki je skupna za celotni Knjižnični sistem Univerze v Mariboru ter omogoča uporabo vseh fakultetnih knjižnic in UKM. Članstvo je veljavno eno leto od dneva vpisa. Višina članarine in cena izkaznice sta določeni v Ceniku knjižničnih storitev UM. Plačila letne članarine so oproščeni: zaposleni na UM, osebe mlajše od 18 let, brezposelne osebe - ob predložitvi potrdila Zavoda za zaposlovanje.