Študenti Univerze v Mariboru

Za vpis je potrebno predložiti:

  • osebni dokument,
  • študentsko izkaznico.

Ob vpisu/včlanitvi vam dodelimo člansko številko za knjižnico in v bazi članov knjižnice registriramo vašo študentsko izkaznico. S tem je študentska izkaznica hkrati tudi izkaznica za knjižnico. Ob vpisu vam dodelimo tudi geslo za uporabo storitve COBISS+ "Moj COBISS" in storitve Oddaljenega dostopa do e-virov UM.

Članstvo velja za tekoče študijsko v celotnem Knjižničnem sistemu Univerze v Mariboru ter omogoča uporabo vseh fakultetnih knjižnic UM in Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Plačilo letne članarine za študente Univerze v Mariboru je vključeno v plačilo vpisnine za študij. Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v UKM.