Študenti Univerze v Mariboru

Za vpis je potrebno predložiti:

  • osebni dokument,
  • študentsko izkaznico (ali indeks).

Ob vpisu/včlanitvi vam dodelimo člansko številko za knjižnico in v bazi članov knjižnice registriramo vašo študentsko izkaznico.

S tem je študentska izkaznica hkrati tudi izkaznica za knjižnico.

Članstvo velja za tekoče študijsko v celotnem Knjižničnem sistemu Univerze v Mariboru ter omogoča uporabo vseh fakultetnih knjižnic UM in Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Plačilo letne članarine za študente Univerze v Mariboru je vključeno v plačilo vpisnine za študij. Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v UKM. Vsakemu članu ob vpisu dodelimo tudi geslo za uporabo storitve COBISS/OPAC Moja knjižnica in storitve Oddaljenega dostopa do e-virov UM.