Obvezni izvod publikacij

Obvezni izvod NUK

Za publikacije TF, ki imajo ISBN, je potrebno v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub),Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09, v NUK poslati predpisano število izvodov:

  • 16 izvodov tiskanih ali elektronskih publikacij (na fizičnih nosilcih), če je naklada več kot 150 izvodov,
  • 4 izvode tiskanih ali elektronskih publikacij (na fizičnih nosilcih), če je naklada manj kot 150 izvodov,
  • 1 izvod spletnih elektronskih publikacij (odda knjižnica na portal Svarog).

Naslov za pošiljanje obveznih izvodov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva
Leskoškova 12
, p.p. 259
1000 Ljubljana

Obvezni izvod UM

V skladu s Pravilnikom o obveznem izvodu publikacij UM je potrebno v UKM posredovati sledeče število publikacij TF:

  • 4 izvode nove izdaje učbenika,
  • 2 izvoda drugih publikacij TF (knjige, brošure, zborniki, elektronske publikacije na fizičnih nosilcih ipd.),
  • 1 izvod elektronskih spletnih publikacij,
  • 1 tiskan in 1 elektronski izvod doktorskih disertacij in znanstvenih magisterijev TF.

Spletne elektronske publikacije in elektronski izvodi doktorskih in magistrskih del se oddajo v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru - DKUM.