Obvezni izvod publikacij

Obvezni izvod NUK

Za publikacije TF, ki imajo ISBN, je potrebno v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub),Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09, v NUK poslati predpisano število izvodov:

  • 16 izvodov tiskanih ali elektronskih publikacij (na fizičnih nosilcih), če je naklada več kot 150 izvodov,
  • 4 izvode tiskanih ali elektronskih publikacij (na fizičnih nosilcih), če je naklada manj kot 150 izvodov,
  • 1 izvod spletnih elektronskih publikacij (odda knjižnica na portal Svarog).

Več informacij na: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod-fizicni-nosilci-zapisa

Naslov za pošiljanje obveznih izvodov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva
Leskoškova 12
, p.p. 259
1000 Ljubljana

Obvezni izvod UM

V skladu s Pravilnikom o obveznem izvodu publikacij UM je potrebno posredovati sledeče število publikacij TF:

  • 9 izvodov nove izdaje učbenikov (od tega 4 UKM in 5 matični knjižnici članice - KTFMB),
  • 5 izvodov ponatisa učbenikov (od tega 2 UKM in 3 matični knjižnici članice - KTFMB),
  • 3 izvode delovnih zvezkov oz. učnih gradiv, namenjenih izpolnjevanju vsebine (od tega 2 UKM in 1 matični knjižnici članice - KTFMB),
  • 4 izvode drugih publikacij TF, kot so knjige, brošure, zborniki, elektronske publikacije na fizičnih nosilcih ipd. (od tega 2 UKM in 2 matični knjižnici članice - KTFMB),
  • 1 izvod elektronskih spletnih publikacij,
  • 1 tiskan in 1 elektronski izvod doktorskih disertacij TF.

Spletne elektronske publikacije in elektronski izvodi zaključnih del se oddajo v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru - DKUM.

Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru (sprejet na 29. redni seji Senata Univerze v Mariboru, 29. 3. 2022 in objavljen v Obvestilih UM, 31. 3. 2022) velja od 8. 4. 2022.