FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO - FKKT

UM FKKT
Smetanova ulica 17
2000 Maribor

ID številka za DDV: SI71674705

Podatki za račun:

UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000 MARIBOR

TR: SI56 01100 6090105554