Založništvo, ISBN, CIP zapis

Založniško dejavnost na Univerzi v Mariboru ureja Pravilnik o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru (gl. prilogo spodaj). Izdajanje študijske literature in drugih publikacij TF vodijo posamezne fakultete po predpisanih postopkih. Prodaja študijske literature poteka v Skriptarnici tehniških fakultet.

Za publikacije (knjige, učbeniki, zborniki), ki izidejo na tehniških fakultetah, je še pred izidom potrebno pridobiti:

ISBN identifikacijsko številko/kodo in CIP zapis.

Več informacij na spletni strani Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru: http://press.um.si/index.php/ump