Založništvo, ISBN, CIP zapis

Založniško dejavnost na Univerzi v Mariboru ureja Pravilnik o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru (gl. prilogo spodaj). Izdajanje študijske literature in drugih publikacij TF poteka preko Univerzitetne založbe UM, ki za publikacije pred izidom uredi tudi: ISBN identifikacijsko številko/kodo in CIP zapis. Izdajo novih publikacij TF predhodno potrdijo založniške oz. študijske komisije posameznih fakultet, po predpisanih postopkih.

Več informacij na spletni strani Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru: http://press.um.si/index.php/ump, kontakt: http://press.um.si/index.php/ump/about/contact