Založništvo, ISBN, CIP zapis

Založniško dejavnost na Univerzi v Mariboru ureja Pravilnik o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru (gl. prilogo spodaj). Izdajanje študijske literature in drugih publikacij TF urejajo posamezne fakultete po predpisanih postopkih. Prodaja študijskege literature poteka v Skriptarnici tehniških fakultet.

Za publikacije (knjige, učbeniki, zborniki), ki izidejo na tehniških fakultetah, je še pred izidom potrebno pridobiti:

ISBN identifikacijsko številko/kodo in CIP zapis.

To uredite v Knjižnici tehniških fakultet, po elektronski pošti, pri vodji knjižnice Mojci Markovič.

Posredovati je potrebno ustrezne podatke o publikaciji: naslovna stran, kolofon in kazalo. V Knjižnici tehniških fakultet na osnovi tega dodelimo ISBN številko in pošljemo zahtevek z vsemi podatki v UKM za izdelavo CIP zapisa v COBISS-u. Po pridobitvi le-tega iz UKM avtorju oz. izdajatelju posredujemo CIP zapis in ISBN številko/kodo. Avtor oz. izdajatelj nato publikacijo dopolni s tema podatkoma.