Kaj je CIP zapis?

CIP je akronim za Cataloguing in publication (kataložni zapis o publikaciji) in pomeni, da je publikacija obdelana v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo še pred njenim izidom. Tak zapis v svoji okrnjeni obliki je praviloma takoj del bibliografske baze ustanove, ki je ta zapis pripravila, njegov namen pa je večkraten:

• nudi takojšnjo informacijo o publikaciji in posledično pospešuje njen pretok na tržišču;
• omogoča pripravo publikacije Knjige na trgu (tudi pri nas upamo, da bo to kmalu);
• skrajša čas obdelave določene bibliografske enote in tako omogoča hitrejšo dostopnost publikacije v knjižnici;
• standardizira bibliografski opis;
• olajša delo tistim knjižničarjem, ki nimajo strokovnega osebja za obdelavo publikacij in izgradnjo katalogov;
• predstavlja vsebino in obliko slovenske knjige tistemu, ki ne obvlada slovenskega jezika;
• izvaja bibliografsko kontrolo v državi in izven nje;
• knjigarnam olajšati razvrščanje v tematske sklope. (A. Kanič: CIP in ISBN/ISMN, Knjižničarske novice št. 7/8, letnik 24 (2014))

Za izdelavo CIP zapisa sta v Sloveniji pristojni dve knjižnici: NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica in UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor.

Potrebni so sledeči podatki o publikaciji: oblikovana notranja naslovna stran, kolofon, kazalo in ISBN.