Kaj je kolofon?

(Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), Ur. l. RS št. 69/2006, 03. 07. 2006)

(1) Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju in vsebuje naslednje podatke:

– ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;

– oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;

– navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic;

– navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.;

– ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije;

– ime ali firmo in sedež založnika;

– leto izida;

– leto natisa ali izdelave;

– število natisnjenih izvodov;

– maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji);

– navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

(2) V kolofonu nove izdaje ali ponatisa publikacije se obvezno navedejo vrsta izdaje, zaporedna številka izdaje ali ponatisa in drugi podatki v skladu s prejšnjim odstavkom. Pri faksimilu se v dodatnem kolofonu ali drugje v publikaciji navede podatek, da gre za faksimile in drugi podatki v skladu s prejšnjim odstavkom. V kolofonu dotisa se obvezno navede, da gre za dotis, in dopolni navedba o obsegu naklade, tako da se navedeta prvotna naklada in naklada dotisa.

(3) Kolofon je obvezni del elektronske publikacije, ki je predmet obveznega izvoda, in vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka tega člena, ki jih je glede na značilnosti medija mogoče navesti, poleg tega pa podatek o spletni lokaciji publikacije. Ob vsaki spremembi se v njen kolofon doda novi podatek o spletni lokaciji.